Buscan que arte de jícaras labradas llegue a galerías